Kupiłeś lub sprzedałeś auto z czynną polisą OC? Skontaktuj się z nami.

Jeżeli kupiłeś auto z czynną polisą ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, masz prawo korzystać z niej do końca okresu, na jaki została zawarta. Jeżeli polisa była wystawiona przez UNIQA skontaktuj się z nami w celu przepisania umowy na Ciebie i wystawienia nowego certyfikatu OC. Będziemy do tego potrzebowali kopii polisy (lub certyfikatu OC) oraz dokumentu (np. umowy sprzedaży) potwierdzającego zmianę właściciela pojazdu.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym w ciągu 30 dni od daty umowy sprzedaży (faktury, rachunku), darowizny czy też działu spadku powinieneś przerejestrować pojazd. Z pojawieniem się w naszej placówce nie musisz jednak zwlekać do czasu załatwienia spraw urzędowych.

Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującym prawem umowa ubezpieczenia OC przejęta od poprzedniego właściciela rozwiąże się wraz z końcem okresu, na jaki została zawarta. Oznacza to, że ochrona nie odnowi się automatycznie, a obowiązek zachowania ciągłości ubezpieczenia OC spoczywa na nowym właścicielu. W przypadku stwierdzenia przerwy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada na właściciela pojazdu opłatę karną, której wysokość jest uzależniona od liczby dni bez ochrony. W 2015 r. opłata karna może wynosić nawet 5250 zł w przypadku samochodów ciężarowych i 3500 zł w przypadku osobowych.

Jeżeli sprzedałeś auto ubezpieczone w UNIQA, pamiętaj, żeby powiadomić nas, że nie jesteś już jego właścicielem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powinieneś to uczynić w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Pamiętaj, że do czasu powiadomienia ubezpieczyciela o tym fakcie, sprzedający wraz z kupującym solidarnie odpowiadają za wszelkie płatności związane z polisą. Szybkie powiadomienie nas o zbyciu pojazdu pozwoli też uniknąć stresów związanych z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę, w sytuacji gdyby nowy właściciel spowodował wypadek lub kolizję.

Pamiętaj też, że jeżeli nabywca nie będzie chciał skorzystać z Twojej polisy, otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.