Dla rolników

Cloud-3-icon

Niesprzyjające warunki atmosferyczne, awarie urządzeń, nieszczęśliwe wypadki – czy warto ryzykować, myśląc, że Tobie się to nie zdarzy?

Zapewnij sobie i swojej rodzinie ochronę i bezpieczny byt.

 

Ubezpieczenie Twoje Gospodarstwo Rolne to nowe ubezpieczenie dedykowane dla ochrony majątku osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą. Dzięki niemu zabezpieczysz swoje gospodarstwo przed skutkami wielu zdarzeń losowych takich jak pożar czy powódź.

Ubezpieczamy:

 • ruchomosci domowe
 • stałe elementy budynków mieszkalnych
 • stałe elementy działki
 • produkty rolne
 • mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
 • inwentarz żywy
 • zwierzęta gospodarskie (od porażenia prądem elektrycznym)

Ubezpieczamy od:

 • ognia
 • huraganu
 • powodzi
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • … i wielu innych zdarzeń losowych

W ofercie UNIQA znajdziesz również inne ubezpieczenia dla rolników:

 • OC rolników
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie
 • Agro Casco

[caldera_form id=”CF556dac32c408a”]