OC zawodowe

 

Man-2-icon

Prowadząc działalność gospodarczą, jesteś odpowiedzialny za szkody  powstałe na skutek czynności związanych z życiem zawodowym. Dlatego też warto pomyśleć o dobrej polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która pozwoli Ci ograniczyć finansowe straty, jakie niesie za sobą konieczność wypłaty odszkodowania.

 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu to ubezpieczenie obejmujące szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczonego i pracowników Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu określonego w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego przez Ubezpieczonych w pracy zawodowej.

Zalety:

  • ubezpieczenie skierowane jest zarówno do osób fizycznych jak również do firm (jak np. salony fryzjerskie, apteki, biura projektowe) – gwarantuje ochronę ubezpieczeniową poszczególnym osobom fizycznym wykonującym dany zawód a także firmom w zakresie prowadzonej przez nie działalności zawodowej
  • ubezpieczenie może wykupić dla siebie pracownik jak również pracodawca na rzecz swoich pracowników
  • możliwość wykupienia udziału własnego