Gwarancje ubezpieczeniowe

Analytics-2-iconGwarancje ubezpieczeniowe służą jako środek do realizacji wielu kontraktów w jednym czasie bez konieczności blokowania środków pieniężnych. Dzięki temu poprawiają płynność finansową  firmy i podnoszą jej wiarygodność wobec kontrahentów. Są one alternatywą dla wnoszenia wadium w gotówce czy potrącania części należności z faktur w ramach należytego wykonania kontraktu czy usunięcia wad i usterek.

W ofercie UNIQA znajdziesz:

  • Gwarancje zapłaty wadium
  • Gwarancje należytego wykonania kontraktu
  • Gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek
  • Gwarancje zwrotu zaliczki

a także:

  • Gwarancje zapłaty długu celnego oraz należności podatkowych